6 redenen waarom medewerkers niet veel werkplezier ervaren

Share Post:

werkplezier

Medewerkers met veel werkplezier zijn zowel mentaal als fysiek gezonder, verzuimen minder en slapen beter. Het onderzoek van Wetenschappers aan de universiteit van Warwick toont het duidelijk aan. Gelukkig medewerkers zijn maar liefst twaalf procent productiever. Ongelukkige medewerkers zijn daarentegen tien procent minder productief.

Werkplezier en motivatie gaan hand in hand. Natuurlijk komt de beste motivatie van binnenuit bij de medewerker zelf. Toch beïnvloeden de omstandigheden die je als werkgever creëert wel degelijk de motivatie van een medewerker. Zo is het ook dat bepaalde omstandigheden negatief bijdragen aan het werkplezier bij medewerkers. Benieuwd naar wat jij als werkgever kunt doen voor meer werkplezier? Lees het hier…

1. Onzekerheid en onveiligheid

Veel mensen hebben een bepaalde basis nodig voordat ze optimaal functioneren en veel werkplezier ervaren. Ervaren jouw medewerkers te weinig zekerheid en veiligheid? Dan staat dit hoogstwaarschijnlijk het werkplezier in de weg.

Te lage salarissen?

Te weinig salaris staat veel werkplezier in de weg. Een goed marktconform salaris is van belang. Dat is namelijk een blijk van waardering: eer, naar werk. Als een collega die hetzelfde doet meer verdient kan dit demotiverend werken. Een salaris moet passen bij het werk dat iemand doet en moet genoeg zijn om van te leven. Geld is niet alles. Dat klopt, dikke bonussen werken zelfs averechts. Maar, het is ook wetenschappelijk bewezen dat een tekort wel degelijk tot vervelende situaties kan leiden. Een medewerker is gewoon minder geconcentreerd als hij* zich druk moet maken over het rondkomen aan het einde van de maand. Dit gaat zeker ten koste van het werkplezier én van de productiviteit.

*In dit artikel is de medewerker beschreven als een hij, hier kun je ook een ander persoonlijk voornaamwoord voor gebruiken.

Veel werkplezier? Minimaliseer flexibele contracten.

Niet elke medewerker vindt een flexibel contract vervelend, maar de meeste mensen wel. Onzekerheid van inkomen zorgt voor onzekerheid over het kunnen betalen van de vaste lasten. Dit veroorzaakt bij veel mensen stress. Volgens onderzoek van Per4mance beoordelen werknemers die niet graag naar het werk gaan het aspect zekerheid met een 4,1. Tevreden werknemers waarderen het aspect zekerheid met een 7,8. De kans op veel werkplezier is hiermee vrij laag.

Onveilige werkplek

Onveilig betekent meer dan alleen onveilige werkomstandigheden die de kans op ongelukken vergroten. Hoewel zo veilig mogelijk kunnen werken van groot belang is, gaat het ook om emotionele veiligheid op het werk. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, waaronder bijvoorbeeld pesten valt, komt meer voor dan men denkt. Verder kan een te hoge werkdruk het werkplezier tenietdoen.

2. Gebrek aan communicatie

Geef jij jouw medewerkers nooit een compliment? Dan kan dit wel eens nadeliger zijn dan je denkt. De meeste medewerkers houden wel van een compliment op zijn tijd. Complimenten zijn een blijk van waardering. Dat verhoogt ook het werkplezier. Disclaimer: complimenten geven en een te laag salaris bieden, werkt vaak averechts. Op dat moment voelt het compliment voor veel medewerkers niet meer als oprecht.

Met te weinig dialoog vervul je een hele belangrijke behoefte niet: gezien en gehoord voelen. Te weinig ruimte voor verbetervoorstellen zorgt voor passiviteit. Als een medewerker geen duidelijkheid heeft over de taken en verantwoordelijkheden en criteria voor goed functioneren, is ‘het goed doen’ niet goed mogelijk. Dat zorgt voor minder werkplezier. Te weinig transparantie en overleg werkt argwaan en misverstanden in de hand en verminderd de betrokkenheid van een werknemer.

3. Geen betekenisvol werk voorkomt veel werkplezier

De Israëlisch-Amerikaanse onderzoeker Dan Ariely weet dat de motivatie bij mensen snel keldert als blijkt dat het werk niet zinvol is. Iedereen kent ondertussen wel de term: bullshitbanen…

Medewerkers die hun werk als zinvol ervaren, ervaren vaak veel werkplezier. Hun motivatie is groter. Geef je geen inzicht in bijvoorbeeld het eindresultaat van waar een medewerker aan werkt? Dan kan het werk zinloos aanvoelen voor hem. Het kan ook zijn dat hij eindresultaat niet als zinvol ervaart. Daarnaast kan het demotiverend werken als een medewerker niet goed weet, waarom hij iets op een bepaalde manier moet doen. Ook als er sprake is van een eilandjes cultuur waarin afdelingen elkaar tegenwerken, kan werk minder zinvol aanvoelen.

4. Te weinig uitdaging

Een te hoge werkdruk is slecht voor het werkplezier, maar een te lage werkdruk net zo goed. Een medewerker heeft behoefte aan passende uitdaging. Verder zorgt te weinig afwisseling in taken snel voor passiviteit. Dit staat het werkplezier in de weg.

5. Meer of minder autonomie dan goed is voor de medewerker

De hoeveelheid autonomie in de functie moet passen bij de medewerker. Soms controleert een werkgever te veel en vind hij verantwoordelijkheid of bepaalde bevoegdheden overdragen moeilijk. Dit kan zeer frustrerend zijn voor een medewerker en passiviteit of ruzie in de hand werken. Andere werkgevers hebben soms juist weer moeite met begeleiden en gooien iemand meteen in het diepe. Dit kan ertoe leiden dat een medewerker het niet goed lukt om goed te functioneren. Dit maakt het werk natuurlijk niet leuker.

6. Geen goede match

Er kan op verschillende vlakken geen goede match zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een medewerker die:

 • Geen affiniteit heeft met de producten of diensten van het bedrijf.
 • Een klik mist met de leidinggevende en de collega’s in het bedrijf.
 • Overgekwalificeerd is voor de functie.
 • Niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.
 • Geen aansluiting heeft met de bedrijfscultuur.

Geen klik met de mensen? Goed contact zorgt voor meer werkplezier

Communicatie is belangrijk, dit is een stuk lastiger bij een gebrek aan een klik. Natuurlijk hoeft niet elke medewerker een vriend te zijn, maar wat als je continue elkaar verkeerd begrijpt in gesprekken? Dan wordt samenwerken moeilijk. Dit is niet alleen met het werken lastig, ook als een medewerker problemen heeft op het gebied van bijvoorbeeld relaties, geld of gezondheid, is wat wederzijds begrip fijn. Als werkgever kun je, als je weet waar het probleem zit, een medewerker helpen zichzelf te helpen. Denk aan bijvoorbeeld het aanbieden van de diensten van een budgetcoach als iemand moeite heeft met financieel overzicht houden. Lukt het niet om goed af te stemmen op elkaar? Dan zorgt dit al snel voor een verkeerde interpretatie.

Een goede binding met collega’s verhoogt voor veel medewerkers het werkplezier. Als werkgever kan je bijdragen aan een beter teamgevoel met bijvoorbeeld het organiseren van personeelsuitjes. Verder kan een gezamenlijk teamdoel helpen.

Mismatch bedrijfscultuur

Geen klik met het bedrijf? Een gebrek aan aansluiting met de bedrijfscultuur, normen, waarden, afspraken en procedures, zorgt voor een gebrek aan werkplezier. Het kan zijn dat de bedrijfscultuur verandert of dat een medewerker zelf veranderd is en er daardoor geen match meer ervaart. Vooral voor de lange termijn is voor veel mensen aansluiting met de bedrijfscultuur belangrijk voor het behouden van werkplezier.

De functie past niet bij de medewerker

Als iemand op een functie zit die niet goed aansluit bij zijn interesses, vaardigheden en talenten kan dit het werkplezier in de weg zitten. Nu hoeft een overgekwalificeerde medewerker niet direct een probleem te zijn, maar de kans is groot dat het werkplezier op de lange termijn wel vermindert. Het kan ook zijn dat iemand niet meer mee kan komen met de ontwikkelingen in de functie en daardoor het plezier in het werk verliest.

Op naar medewerkers met veel werkplezier

Samengevat? Wil jij medewerkers met veel werkplezier? Dan heb zijn er dus 6 obstakels die mogelijk nog in de weg zitten:

 1. Onzekerheid en onveiligheid.
 2. Gebrek aan communicatie.
 3. Geen betekenisvol werk.
 4. Te weinig uitdaging.
 5. Te veel of te weinig autonomie.
 6. Geen goede match tussen mensen, het werk en het bedrijf.

Wil je hiermee aan de slag en wil je hulp en advies voor een goede aanpak? Bel  088 246 04 04 of mail  naar info@everybodygroep.nl voor een afspraak. Wij helpen werkgevers onder andere op het gebied van verzuim, verzuimpreventie en van werk naar werk begeleiding vanuit diverse disciplines zoals bijvoorbeeld: arbeidsdeskundigen, vertrouwenspersonen, arbo-artsen en lifestylecoaches.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Everybody Works staat voor je klaar

Onderzoek meer