Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die is aangesteld om te luisteren naar de problemen, zorgen en klachten van werknemers, studenten of andere personen in een organisatie of instelling. De vertrouwenspersoon is er om een veilige omgeving te bieden waarin deze personen hun verhaal kunnen delen zonder dat ze bang hoeven te zijn voor negatieve gevolgen, zoals represailles of discriminatie.

De vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden bij verschillende soorten problemen, zoals intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, geweld of andere vormen van ongewenst gedrag. Hij of zij kan informatie verstrekken over de mogelijkheden die er zijn om een klacht in te dienen of om hulp te krijgen bij het oplossen van een probleem. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het formuleren van een klacht of bij het vinden van de juiste persoon om mee te praten.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal dus nooit informatie delen zonder toestemming van degene die zijn of haar verhaal deelt. Dit biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin mensen open kunnen zijn over hun problemen en zorgen.

Kortom, een vertrouwenspersoon kan voor iemand een luisterend oor bieden, advies geven, ondersteuning bieden bij het oplossen van een probleem, en helpen bij het indienen van een klacht. Het doel is om een veilige en gezonde werkomgeving of studieomgeving te creëren waarin iedereen zich prettig voelt en tot zijn of haar recht kan komen.