Andersom denken

Wat is Arbo Andersom denken?

Iedereen kan een keer ziek worden, dat is helemaal niet vreemd. Lang- en kortdurig zieke medewerkers kosten enorm veel geld en vormen voor werkgevers dan ook een groot risico. Zou het niet fijn zijn om een deskundige partner te hebben om het ziekteverzuim terug te dringen of te voorkomen? Everybody Works is dé partner die u helpt. Wij dragen de kosten van de behandelingen, die normaliter rusten op een werkgever bij ziekte van medewerkers. Dat is de essentie van ons Andersom Denken-aanpak.

Wat betekent dat voor uw medewerkers?

Voor uw medewerkers bieden wij verschillende mogelijkheden voor een structurele en preventieve ziekteverzuim aanpak. Wij kunnen dit aanbieden, omdat onze experts gespecialiseerd zijn in:

preventie zoals o.a. preventief medisch onderzoek en aandacht voor privésituatie;
inlevingsgesprek, met hierop volgend oplossingen op het gebied van leefstijl. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap, zingeving;
ontspanning, sociale verbinding, werk- en leefomgeving;
diagnostiek, bijvoorbeeld stress meting en bloedonderzoek;
behandelingen zoals o.a. fysiotherapie;
loopbaanbegeleiding, van talentenonderzoek t/m outplacement;
verzuimbegeleiding, waarbij o.a. bedrijfsarts en huisarts nauw samenwerken voor een constructieve oplossing.

Everybody Works introduceert 'Andersom Denken': investeren in gezonde medewerkers om ze gezond en vitaal te houden, ter voorkoming van het maken van kosten voor het herstel en begeleiding van zieke medewerkers.

Everybody Works heeft een team van specialisten in huis: bedrijfsartsen, arbeidspsychologen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders, fysiotherapeuten en lifestyle-coaches. De samenhang binnen het team met korte communicatielijnen en een gecombineerde aanpak zorgt voor een snelle en adequate aanpak van ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen.

De begeleiding begint voor elke medewerker met een inlevingsgesprek 'Hoe gaat het met je'. De medewerker wordt intensief begeleid en gemotiveerd om eventuele aandachtspunten te verbeteren, waarbij de specialisten van Everybody Works het verbetertraject samen met de medewerker opstart en aan de gang houdt. Everybody Works put hierbij uit haar jarenlange ervaring.

Wij dragen de kosten van de behandelingen, die normaliter rusten op een werkgever bij ziekte van medewerkers (loonkosten en vervangingskosten zijn hierbij niet inbegrepen). Denkt u aan de kosten de bedrijfsarts, consulten, de casemanager en eventuele re-integratie begeleiding.

Wordt de geplande verlaging van het ziekteverzuim niet gehaald binnen de gestelde termijn, dan kunt u zonder verdere verplichtingen de samenwerking met Everybody Works kosteloos beëindigen.

 
 

 

 
 

Wat betekent dat voor u als werkgever?

Everybody Works biedt u, na overleg met u, een totaalpakket aan dat overeenkomt met de door u gestelde wensen en behoeften. Wij zorgen voor een oplossing op maat, die voor u en uw medewerkers positief uitpakt. Met onze Andersom Denken – aanpak nemen wij preventie en verzuimbegeleiding voor onze rekening. Zo waarborgen wij dat u over vitale en inzetbare werknemers beschikt. Everybody Works Lifestyle centers spelen hierbij een belangrijke rol.

Re-integratie

Liever Persoonlijk contact?