Kenniscentrum

Everybody Kenniscentrum

Everybody Kenniscentrum, is een centrum opgericht door een snel groeiende organisatie:  Everybody Works. Hier vind je professionals en medewerkers met zeer uiteenlopende werkervaring en expertises, die nauw met elkaar samenwerken. Deze bundeling van ervaring en expertises is zeer waardevol gebleken voor veel bedrijven en organisaties.
Binnen het kenniscentrum willen wij onze kennis en expertise aanbieden aan externe partijen. Je moet dan denken aan complete trainingen, aparte modules en zelfs leergangen. Natuurlijk zullen die op maat beschikbaar zijn, afgepast op de vraag en behoeften van betreffende bedrijf of professional(s).

Integrale of holistische mensvisie
Everybody Works is de all-in partner op het gebied van werk en gezondheid. Wij leveren professionele dienstverlening, waarbij fysieke en mentale vitaliteit centraal staat. Dit hangt samen met onze integrale of holistische mensvisie. Wij staren ons niet blind op symptomen, maar bekijken het ‘hele plaatje’ om de beste en duurzame resultaten te behalen. Deze visie delen alle werknemers van Everybody Works, ongeacht de functie die zij vervullen. Deze organisatievisie moet wel gekoppeld worden aan specialistische en praktische kennis, anders blijft het slechts een theoretisch verhaal. Everybody Works staat juist voor een praktische uitvoering van de integrale of holistische mensvisie: ‘het hele plaatje’ zien om zo de juiste aanpak te bepalen en die vervolgens gestructureerd uit te voeren. Wat wij doen, dragen wij uit en presenteren wij in verschillende trainingen voor bijvoorbeeld bedrijfsambassadeurs en re-integratiedeskundigen.

Wat kun je verwachten?
Dit jaar starten we met minimaal 5 projecten of programma’s, toegesneden op de wensen en behoeften van de aanvrager.
Voorbeelden zijn: inhoudelijk beschrijven van de ‘integrale benadering’, opdoen of bijspijkeren van de (basis)kennis en de praktische uitvoering (individueel of op bedrijfsniveau). De trainingen kunnen voor teamleiders en andere spilfiguren binnen een bedrijf verder uitgediept worden. Op die manier  kunnen zij de integrale benadering binnen hun organisatie verder uitdragen en terugkoppelen aan hun directie.

Binnen Everybody Works vind je zeer uiteenlopende kennisvelden, die essentieel zijn voor het succes van welke organisatie dan ook. Denk maar aan de sociaal-medische benadering van klantgroepen, die ook steeds meer een integraal karakter krijgen; d.w.z. professionals betrekken ook expertise uit andere werkvelden dan hun eigen. Denk maar aan een arboarts, die bijvoorbeeld een leefstijlcoach of psycholoog betrekt om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken én op te lossen.
Het klinkt vanzelfsprekend, maar integrale welzijn- en gezondheidsbenadering is gewoon een must om problemen structureel en duurzaam op te lossen.

Wat is de stip op de horizon?

Kortom, Everybody Kenniscentrum verzamelt alle beschikbare expertises, ervaringen, best practices en lopende activiteiten en…..deelt ze graag met andere organisaties, bedrijven en professionals.
Zijn er specifieke wensen, behoeften? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Het kenniscentrum heeft een zeer flexibele, interne en lerende organisatie waarmee wij veel kunnen aanbieden. Nu en voor de toekomst.  

Roel Cremer, coördinator van Everybody Kenniscentrum