Werk

Van Baan naar Baan

 

Goed personeel is onmisbaar. Soms komt het voor dat er een mismatch is tussen werk­nemer en werkplek, wat kan leiden tot een onprettige werkervaring en uiteindelijk tot (langdurig) verzuim of een arbeidsgeschil. Dit is nadelig voor de continuïteit van de organisatie, de werkdruk van collega’s, en het kan hoge kosten met zich meebrengen.
Overname van arbeidscontracten kan dan een goed oplossing zijn.
Wil je hier meer informatie over? Download de whitepaper of neem contact op met één van onze adviseurs via 088 246 04 55.

vanbaannaarbaan

Wat wij doen

Re-integratie, arbeidscontractovername en outplacement

Wat is re-integratie?
Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werkzoekende bij het vinden van werk. De werkzoekende wordt begeleid door specialisten van een re-integratiebureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratieproces. Nu van Werk naar Werk verzorgt voor particulieren, werkgevers en gemeenten een aantal re-integratiediensten die wij graag nader belichten.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Eerste, tweede en derde spoor re-integratie
  • Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden
  • Verzuimmanagement
  • Advies wet- en regelgeving

Everybody Finance

Wat kunnen werkgevers doen om werknemers met schulden te helpen?

Veel werkgevers willen wel helpen, maar weten niet hoe ze moeten beginnen of wat ze moeten doen om financiële problemen van hun werknemers duurzaam op te lossen.

Everybody Works heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening. Wij kunnen werkgevers van advies dienen en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Werknemers met schulden is een toenemende problematiek. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 36 procent van de werknemers moeite heeft om financieel rond te komen. Daarvan heeft 21 procent lichte of ernstige financiële problemen. Vaak schaamt men zich om hierover het gesprek aan te gaan waardoor een werkgever pas in een later stadium hiermee geconfronteerd wordt.  Dit kan zijn bij ziekteverzuim, loonbeslag of verzoeken om een voorschot op het salaris. 

Risico’s
Het is in het voordeel van de werkgever om vooraf te zorgen dat werknemers niet in de financiële problemen komen. Werknemers met financiële problemen brengen extra kosten en risico’s met zich mee. Naast stress, concentratieproblemen en ziekteverzuim is men vaak minder productief. Dat kost de werkgever geld. Daarnaast leidt loonbeslag tot meer administratief werk voor de HR en salarisadministratie. Bovendien zal bij verzuim mogelijk vervanging moeten worden geregeld. In het uiterste komt fraude en diefstal ook af en toe voor bij werknemers met schulden. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat een werknemer met schulden een werkgever gemiddeld € 13.000,– per jaar kost. 

Aanpak Everybody Works
Als u als werkgever gebruik maakt van onze dienst Anders Omdenken, dan besteden wij in het inleefgesprek met de werknemers veel aandacht aan zijn of haar financiële situatie. Dat maakt deel uit van onze holistische aanpak waarin wij kijken naar alle persoonlijke omstandigheden. 

Wij kunnen u de de volgende diensten aanbieden:

  • Budget advies: Een kort advies na een gesprek van gemiddeld twee uur aan de werknemer hoe hij/zij het beste om kan gaan met zijn financiële huishouding;
  • Intake schulden: Een gesprek met de werknemer, opstellen van probleemanalyse/plan van aanpak, gemiddeld 3 uur;
  • Budgetbeheer basis: doorbetaling vaste lasten van werknemer;
  • Budgetbeheer volledig: doorbetaling vaste lasten en schuldbemiddeling, het treffen van regelingen met schuldeisers, het eventueel aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst en eventueel het doorgeleiden naar gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • Budget coaching: Het begeleiden van de werknemer om zelfstandig zijn/haar eigen financiële huishouding op orde te kunnen houden, gemiddeld 6 uur.

Onze specialisten kunnen u als werkgever adviseren welke opties voor uw werknemer kan leiden tot een duurzame oplossing bij schulden. Vooraf maken wij met u duidelijke afspraken over de kosten voor dit traject.
Maak een vrijblijvende afspraak per telefoon 088 246 04 04 of mail naar info@everybodyworks.nl

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden helpen. Idealiter bespreken medewerkers dit met hun leidinggevende. Wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer ze gewoon met iemand willen sparren is het goed dat zij zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon. Organisaties benoemen vertrouwenspersonen zodat een veilige en integere werkomgeving beter gewaarborgd kan worden. Door adviezen van vertrouwenspersonen lukt het vaak om ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden op te lossen.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?
Het is essentieel dat de persoon die tot vertrouwenspersoon benoemd wordt onafhankelijk, ervaren, deskundig en bovenal onafhankelijk en objectief is. Met name voor kleinere organisaties kan daarom een externe vertrouwenspersoon een praktische oplossing zijn, zodat een medewerker zich veilig genoeg voelt om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon.

Everybody Works verzorgt graag een offerte die past bij uw organisatie. Aan het kennismakingsgesprek en het uitbrengen van een offerte zijn géén kosten verbonden. We bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een basispakket, welke optioneel uitgebreid kan worden met een gesprekkenpakket of het behandelen van een incidentele casus.

Aanvullende dienstverlening
Naast tweede spoorbegeleiding en arbeidsdeskundig advies, biedt Everybody Works u tevens de volgende mogelijkheden;

Onafhankelijk gesprekspartner
Wanneer sprake is van een meningsverschil, dreigend conflict of arbeidsgerelateerd verzuim, dan kunnen wij u assisteren bij het voeren van een driegesprek. Onze medewerkers zullen dan optreden als onafhankelijk gesprekspartner en zoeken samen met de betrokken partijen naar een oplossing.

Advisering voor de werkgever op het gebied van verzuimbegeleiding en -management

Wanneer u behoefte heeft aan een sparringpartner op het gebied van verzuimmanagement of een individuele casus, dan helpen wij u graag. U mag van ons verwachten dat wij samen met u zoeken naar een passende oplossing voor uw organisatie. Wij houden hierbij rekening met de financiële kant, maar verliezen ook het menselijke aspect niet uit het oog. Everybody Works werkt aanvullend aan en in goede samenwerking met uw casemanager, preventiemedewerker en/of uw arbodienst.

Dossiercontrole “is jouw dossier poortwachter-proof” 
Everybody Works toetst of het verzuimdossier aan de verplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter voldoet. Daarnaast zal Everybody Works, indien nodig, verbeterpunten aandragen. Wij kunnen voor u ook een begeleidend document opstellen, waardoor het risico op een door het UWV op te leggen loonsanctie tot het minimum wordt beperkt.