Een RI&E opstellen, hoe doe je dat?

Share Post:

RIE

Elke werkgever is verplicht om een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) op te stellen en bij te houden. Vaak kost het veel moeite om zo’n overzicht te maken. Geen zorgen, wij vertellen je hoe je dit in 5 stappen voor elkaar krijgt. Maar…weet jij waarom een RI&E zo belangrijk is? 

Nut en noodzaak van RI&E

Een bedrijfsongeval zit vaak in een klein hoekje. Zo’n ongeval kan door verschillende factoren veroorzaakt worden: van werken met (zware) machines, gevaarlijke stoffen tot en met een te hoge werkdruk. Een bedrijfsongeval kan gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Denk maar aan gezondheidsproblemen van de werknemer of onderbreking van een productieproces. Daarom geldt ook hier: beter voorkomen dan genezen. Een risico inventarisatie en -evaluatie helpt daarbij! Zo’n overzicht biedt de mogelijkheid om vooraf  passende en preventieve maatregelen te nemen.

Investeren in een veilig en gezond bedrijf is essentieel voor een preventief personeelsbeleid, waarmee je gemotiveerde, productieve werknemers én veilige werkprocessen kunt realiseren. Een RI&E is daarom onontbeerlijk!

Lees hieronder de 5 stappen naar een gedegen RI&E.

Stap 1 Inventariseren

Begin met het inventariseren van de risico’s. Deze zijn als volgt onder te verdelen:

  • Fysieke risico’s: o.a. zwaar tillen, kracht zetten, werken in ongemakkelijke houdingen of beeldschermwerk.
  • Psychosociale risico’s: bijvoorbeeld werkdruk, emotioneel zwaar werk, agressie op de werkvloer, (teveel) stress of werkdruk.
  • Veiligheidsrisico’s: o.a. snijgevaar, werken met gevaarlijke stoffen, werken in hitte of in kou, geluidsoverlast of verhoogde kans op vallen.
  • Werkklimaat: bijvoorbeeld slechte verlichting, teveel geluid, slechte staat van de arbeidsmiddelen of gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Stap 2 Evalueren

Na de inventarisatie volgt de risico-evaluatie. Maak hierbij inzichtelijk welke prioriteiten bij welke risico’s horen. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Hoe groot is de kans op een bepaald risico?
  • Welke werknemers raakt dit?
  • Hoeveel werknemers kan dit raken?
  • Hoe vaak kunnen werknemers in aanraking komen met dit risico?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van de verschillende risico’s?

Maak vervolgens een inschatting van de risicogrootte; hoe waarschijnlijk is het, hoe groot is de impact ervan en hoeveel personen worden blootgesteld aan dit risico? Deze inschatting zorgt voor een duidelijk rangschikking: welke risico’s zijn ’t grootst en moeten bovenaan de prioriteitenlijst.

Stap 3 Maak een plan van aanpak

Zonder een plan van aanpak is een RI&E niet volledig. Zijn alle risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd? Dan kun je een plan van aanpak gaan opstellen: een ‘To Do list’ van concrete acties. Hierin wordt beschreven:

– wanneer de acties plaatsvinden;
– wie deze acties gaan uitvoeren;
– welke budgetten hiervoor beschikbaar zijn.

Op deze manier kunnen de verbeterpunten – voortkomend uit de RI&E – gestructuurd worden doorgevoerd, waarbij de taakverdeling en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Tip: kijk ook, ter inspiratie voor jouw plan van aanpak, bij de branche RI&E die bij jouw organisatie past. Deze is gemaakt door werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in een bepaalde branche. De branche RI&E geeft een goed beeld van de risico’s die in jouw branche kunnen spelen. Zo hoef je zelf als werkgever het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden.

Stap 4 Toetsen

Niet alle organisaties hoeven hun RI&E te laten toetsen.
Heb je minder dan 25 medewerkers in dienst? Dan hoef je je RI&E niet te laten toetsen.
Heb je meer dan 25 medewerkers? Dan moet je deze wel toetsen door een erkend arbodeskundige. Doe je dit niet of heb je geen RI&E? Dan kan de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (ISW) je een boete opleggen. Daarbij geldt, hoe meer werknemers hoe hoger de boete zal zijn.
Tip: De Everybody Groep, bestaande uit een team van o.a. arbospecialisten, kan jou als werkgever helpen bij het gehele RI&E proces. Wil je jouw RI&E laten toetsen? Dan kun je ook terecht bij een erkend arbodeskundige van de Everybody Groep.

Stap 5 Uitvoeren van jouw plan van aanpak

Alle stappen doorlopen? Dan heb je nu een volledig plan van aanpak klaar.
Ga aan de slag met de ‘To Do list’ uit het plan van aanpak en schakel daarbij een interne of externe RI&E specialist in.
Nog een laatste kanttekening: iedere organisatie is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. Deze medewerker moet beschikken over kennis van de arbeidsrisico’s en de preventie hiervan.
Rol van deze medewerker is: de werkgever ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van de werknemers.
In bedrijven met maximaal 25 werknemers kan de preventiemedewerker ook de directeur zijn. Experts adviseren echt om de taakverdeling en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gescheiden te houden. Wanneer je verschillende rollen bij een persoon belegt, dan kun je  de kans op tunnelvisie vergroten. Dat is zonde, want juist bij risicopreventie moet je zoveel mogelijk een brede kijk op de interne organisatie hebben.

Meer wen over RI&E? Heb je specifieke vragen of wil je advies over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via 088-246 04 04

 

 

Waar kunnen wij je bij helpen?

Everybody Works staat voor je klaar

Onderzoek meer