Aantrekkelijk zijn en blijven voor talent in verschillende generaties

Share Post:

talent

Als werkgever is het belangrijk om het juiste talent aan te trekken en natuurlijk te behouden. Maar hoe doe je dat dan? En hoe houd je rekening met de verschillende generatie wensen binnen je bedrijf? Er zullen altijd verschillende generaties aanwezig zijn op de werkvloer en niet iedereen heeft dezelfde opvattingen wanneer het over werk gaat. Een jonge twintiger werkt liever vanuit huis of vanuit een koffietent terwijl een jonge moeder graag flexibel werkt om de balans werk-privé te bewaken. Dan komt er een stukje generatiemanagement om de hoek kijken. Dit gaat over beleid en het leiderschap wat toegespitst is op de verschillende generaties en levensfases van medewerkers.

Type leiderschap bepalen

Bepaal welk type leiderschap er nodig is per generatie, deze dient wel passend te zijn bij de cultuur en doelen die je als bedrijf hebt. Zo kun je ervoor kiezen om te sturen, coachen, steunen of om te delegeren. Bepaal voor jezelf welke leiderschapsstijlen jouw organisatie en werknemers nodig hebben en pas je hierop aan.

Hybride en flexibel werken

Hybride werken doen we tegenwoordig bijna allemaal en des te belangrijker is het om voor een goed beleid te zorgen hoe hiermee om te gaan. Per organisatie en werknemer zal de vorm verschillen, maar door juiste afspraken hierover te maken blijft het voor beide partijen duidelijk. Daarnaast hebben mensen toch behoefte aan sociaal contact en is het belangrijk dat er af en toe ook gewerkt wordt vanaf een vertrouwde kantoorruimte met collega’s.

Onderlinge band

Bouw aan onderling vertrouwen, zolang dat er niet is zullen werknemers niet goed kunnen samenwerken aan de groei en het behalen van resultaten. Met meer onderling vertrouwen krijgen werknemers meer gedaan en zijn ze trots en tevreden over de plek waar ze werken waardoor er uiteindelijk meer verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. Dit alles komt weer ten goede van het bedrijf.

Open- en eerlijkheid duurt het langst

Blijf alles bespreekbaar maken. Doordat je als werkgever te maken hebt met verschillende generaties is het van belang om alles bespreekbaar te maken. Denk hierbij aan de verschillende behoeftes, veranderingen, verwachtingen en hoe de verschillende generaties over bepaalde opvattingen denken. Hierdoor creëer je als werkgever openheid en transparantie wat uiteindelijk ervoor zorgt dat de verschillende generaties elkaar beter begrijpen en respecteren.

Als je als werkgever generatiemanagement goed inricht, dan pluk je daar de vruchten van. De medewerkers krijgen het gevoel dat er begrip is, naar hun behoeftes worden geluisterd en je zorgt voor een unieke en inclusieve cultuur waardoor je als werkgever aantrekkelijker wordt voor nieuw talent. Daarnaast stimuleer je de communicatie en samenwerkingen onder de werknemers. Een win win situatie als je het ons vraagt.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Everybody Works staat voor je klaar

Onderzoek meer