Re-integratie spoor 2

Share Post:

Re-integratie Spoor 2

Als werkgever wil je je werknemers natuurlijk een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving bieden. Helaas kan het voorkomen dat een werknemer door ziekte of een arbeidsongeval niet meer in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. In zo’n geval is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden voor re-integratie, zodat de werknemer weer aan het werk kan gaan en de kosten voor jou als werkgever zo laag mogelijk blijven.

Re-integratie spoor 2 is een vorm van re-integratie die wordt ingezet als het niet mogelijk is om de werknemer binnen het eigen bedrijf te laten re-integreren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer niet meer in staat is om het eigen werk uit te voeren en er geen andere functies binnen het bedrijf zijn waar de werknemer wel geschikt voor is.

Bij re-integratie spoor 2 wordt er gekeken naar mogelijkheden buiten het eigen bedrijf, oftewel: de werknemer wordt begeleid naar ander werk bij een andere werkgever. Dit kan bijvoorbeeld door middel van sollicitatietraining, het opstellen van een CV en het inzetten van het netwerk van de re-integratiebegeleider. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, zodat de kosten voor jou als werkgever zo laag mogelijk blijven en de werknemer weer perspectief heeft op werk.

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de re-integratie van de werknemer goed verloopt. Dit betekent onder andere dat je een re-integratiedossier moet bijhouden en dat je de werknemer moet ondersteunen bij de re-integratie. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de werknemer niet onnodig lang thuis blijft zitten, omdat dit de re-integratie kan bemoeilijken.

Als re-integratiebureau gespecialiseerd in re-integratie spoor 2 kunnen wij jou als werkgever helpen bij de begeleiding van de werknemer naar ander werk. Wij hebben veel ervaring met het vinden van passend werk voor werknemers die niet meer binnen het eigen bedrijf kunnen re-integreren. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van de werknemer en proberen wij deze te koppelen aan passende vacatures bij andere werkgevers.

Kortom, re-integratie spoor 2 is een belangrijk onderdeel van de re-integratie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de re-integratie goed verloopt en dat de werknemer weer aan het werk kan. Als re-integratiebureau gespecialiseerd in re-integratie spoor 2 kunnen wij jou als werkgever hierbij helpen en zorgen wij ervoor dat de werknemer weer perspectief heeft op werk.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Everybody Works staat voor je klaar

Onderzoek meer