Blog

Hoe gaat het met je?

Huisarts Marieke Bon wil mensen helpen bij het stellen en behalen van de juiste doelen om beter en gezonder te leven, liefst tot op hoge leeftijd. ‘Digitale interventies zoals Mediq Health Coach kunnen hier veel aan bijdragen. Ik gun iedereen zo’n steuntje in de rug om gemotiveerd te raken om goed voor jezelf te blijven zorgen.’

Hart en passie

Marieke groeide op in een Aalsmeers doktersgezin. Haar vader, grootvader en overgrootvader waren eveneens huisarts. Niet zo verrassend dat zij na haar opleiding tot huisarts in haar vaders praktijk ging werken. In tien jaar reguliere huisartsenzorg groeide haar verdriet en frustratie over de beperkte mogelijkheden die de bekostiging biedt om hun patiënten oprecht te helpen. Daarom maakte zij een ingrijpende loopbaanswitch en werkt ze nu voor Everybody Groep: een totaalaanbieder op het gebied van zorg, werk en welzijn. ‘Ik heb besloten om mijn hart en passie te volgen en mijn vak als huisarts voortaan op een andere manier uit te oefenen.’

Positieve gezondheid

‘Als arts wil ik over andere dingen kunnen praten dan alleen de diabetesinstelling, kortademigheid of pijnlijke elleboog’, aldus Marieke. ‘Met alleen symptomen bestrijden, zal de patiënt meestal niet genezen. Je moet je richten op de oorzaak. 80% van de aandoeningen is leefstijlgerelateerd. Ze gelooft niet in ‘one size fits all’ en pleit voor gepersonaliseerde zorg. ‘Behandelingen moeten afgestemd kunnen worden op de individuele behoeften, voorkeuren en waarden van patiënten. Hierbij komt ook positieve gezondheid om de hoek kijken: het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.’

Digitalisering

‘Het gaat mij om een andere benadering van de patiënt. Niet alleen naar de ziekte kijken, maar vooral naar de persoon en hoe we zijn gezondheid kunnen bevorderen met passende interventies. Wat speelt in iemands leven? Wat maakt dat hij of zij zichzelf saboteert? Dat is het gesprek dat ik met de patiënt wil kunnen voeren. Verwijzen helpt zelden als klachten niet goed verklaard zijn. Door nieuwe technologie zoals videoconsulten en chats te omarmen, kunnen hulpvragen deels digitaal beantwoord worden. Dit biedt grote kansen om complementaire hulp te bieden bij gedragsverandering. Hierdoor komt de huisarts als eerste aanspreekpunt beter toe aan menselijke zorg.’

Leefstijlverandering

Die urgentie van leefstijl is hoog, benadrukt ze. ‘Het aantal patiënten met diabetes, hoge bloeddruk en obesitas neemt alsmaar verder toe. Belangrijke factoren hierbij zijn stress, onvoldoende bewegen en voeding. Covid draagt er verder toe bij dat mensen steeds zwaarder worden. Leefstijl hangt nauw samen met onze sociale omgeving, en onze persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Er zit meestal weinig bewuste keuze achter. Veel mensen weten wat gezond gedrag is, maar slagen er niet in om de kloof tussen weten en doen te overbruggen. Anders voor jezelf leren zorgen vraagt om werkelijke goede interventies op maat. Mediq Health Coach is daar een mooi voorbeeld van.’

Het brede plaatje

Volgens Marieke helpt deze digitale GLI mensen om de confrontatie aan te gaan met wat ze zichzelf aandoen. ‘Je krijgt inzicht in het brede plaatje met vitale functies zoals gewicht, beweging, slaap en voeding en in je eigen voortgang. Ook krijg je informatie, coaching en tips op maat. Leefstijlzorg is snel paternalistisch, en dat moet het juist niet zijn. Mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Waarin heb je een tijdje hulp nodig? Wie past bij jou en spreekt je taal? Dat soort vragen mis ik in veel andere GLI’s, waardoor ze onvoldoende aansluiten op de behoeften, wensen en gebruiken van de beoogde gebruikers. De krachtigste meerwaarde van Mediq Health Coach is misschien wel dat mensen zelf hun eigen coach kunnen uitkiezen.’

Hoe gaat het met je?

Haar huidige rol is een verademing, concludeert ze enthousiast. ‘De specialiteit van Everybody Groep is verzuimbeperking en -preventie. Dat doen we vanuit de hamvraag ‘hoe gaat het met je en wat heb je nodig?’ Vervolgens zoeken we samen uit wat er naast de klachten verbeterd kan worden zodat iemand weer lekker in zijn vel komt te zitten. We focussen op lange termijn oplossingen en dat vraagt om een breed aanbod van ondersteuning en begeleiding. Daarom werken we samen met specialisten waaronder psychologen, loopbaan- en leefstijlcoaches en zetten we interventies zoals Mediq Health Coach in die de mens centraal stellen.’

Marieke Bon, huisarts

Re-integratie Spoor 2

Re-integratie spoor 2

Als werkgever wil je je werknemers natuurlijk een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving bieden. Helaas kan het voorkomen dat een werknemer door ziekte of

Lees meer
geen zin

Geen zin in werken

Iedereen heeft wel eens een dipje. Alleen als je de meeste dagen van  de week jezelf naar het werk moet slepen? Dan is het tijd

Lees meer