HR Advies

Pro-actief HR Management

 

De Pro-Actief HR Management bijeenkomsten in Atrium Business Centers in Badhoevedorp zijn gratis bij te wonen door iedere HR Professional.

Toon uw interesse via onderstaand formulier.

Programma:

  1. Presentatie ‘Wat is de Everybody Works? Wat houdt vitaliteit in en hoe hangt dat samen met verzuimbeperking?
  2. Presentatie ‘Hoezo Andersom Denken‘
  3. Presentatie ‘Nu van Baan naar Baan, juist in deze tijd duurzaam werken’

Korte pauze met versnaperingen

  1. Vraagronde: Stel uw vragen aan de adviseurs
  2. Bespreken van cases: adviseurs leggen een casus voor, maar u kunt ook eigen cases inbrengen
  3. Uitnodiging voor een van onze Vitaliteitsdagen, gratis aangeboden door Everybody Works
  4. Afsluiting

 

HR consultancy
Juridisch advies
Outplacement

Adviseren, sparren, ondersteunen en uitvoeren

Juridisch advies

Arbeidsrecht
Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst
Personeelsdossier
Arbeidscontracten
Aansprakelijkheid
Verlof
Ontslagprocedures
Geschil met bedrijfsarts
Mediation
Vaststellingsovereenkomst
Ontslag- en arbeidsrecht
Transitievergoeding

Outplacement bij:

Arbeidsgeschil
Conflict op de werkvloer
Dreigend ontslag
Reorganisatie
Boventalligheid
Situatieve arbeidsongeschiktheid
Duurzame doorstroming

HR advies

HR advies
Ontslagzaken
Arbo wetgeving
Wet- en regelgeving
UWV-zaken
Opleidingsbeleid
Personeelshandboek
Functioneren en beoordelingssystematiek
Verzuimbeleid, -begeleding en -reglement
Functieprofielen
Personeelsdossiers
Subsidieregelingen
Loonbeslag
Exitgesprekken
Basis RI&E
OR opzetten
HR scan
HR afdeling opzetten en begeleiden
Capaciteitsvraagstukken
Operationele vraagstukken
Strategische advisering
HR administratie
Salaris- en personeelsadministratie
Rechten en plichten werkgever en werknemer
Arbeidsomstandigheden
Ziekte en re-integratie
Werving, selectie en recruitement
Opzetten functiehuis
Conflict op de werkvloer
Mediation en conflictbemiddeling
Nieuw perspectief
Trauma op het werk  (bij ongeval)
Vitaliteitstrajecten en duurzame inzetbaarheid